Battles Take Away Show #2

posted by on 2011.06.06, under Uncategorized
06:

Малко след първото видео на Battles за La Blogotheque, можем да се зарадваме и на филмираното Futura:

Вторият албум на Battles – Gloss Drop, част от който са двете заснети изпълнения, се появява официално днес, за Warp.

There are no comments.

Please Leave a Reply

TrackBack URL :

pagetopАсене, дай нагоре!

  • Слушай ни

    Всеки четвъртък. Вече на HD

  • Categories

  • Recent Posts

  • Tags

  • Archives